A korcsolya szövetség döntéseket is hozott – a Fradit is megkérdezték a testvérek országváltásáról.

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség közleménye.

A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetséghez (MOKSZ) az alábbi, Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor kézjegyével ellátott, 2022. október 30-án kelt nyilatkozat érkezett:

Az eddigi egyeztetéseknek megfelelően szeretném írásban is megerősíteni, hogy a következő időszakra előkészített sportolói szerződésemet nem kívánom aláírni. Ezzel együtt szeretném kérni a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség írásbeli jóváhagyását a közös megegyezéssel történő országváltáshoz, valamint a korábbi szerződéses jogviszonyunkból eredő esetleges további fizetési vagy egyéb kötelezettségeim alóli mentesüléshez. Egyúttal kérem, hogy szíveskedjenek tájékoztatni az ezzel kapcsolatos esetleges további adminisztratív teendőkről.

A MOKSZ elnöksége 2022. november 10-én megtartott elnökségi ülésén a fentiekben hivatkozott nyilatkozat kapcsán az alábbi döntéseket hozta:

2022/23. évi 14. sz. elnökségi határozat:

Az Elnökség úgy határozott, hogy Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor 2022. 10. 30. napján kelt nyilatkozata alapján sajnálattal tudomásul veszi, hogy Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor nem kívánja aláírni a MOKSZ-szal a 2022-2026 közötti Olimpiai ciklusra vonatkozó sportolói szerződést. Az Elnökség felhívja a figyelmet arra, hogy sportolói szerződés hiányában nem tudja őket magyar színekben versenyeztetni.

2022/23. évi 15. sz. elnökségi határozat:

A MOKSZ Elnöksége a Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor által előterjesztett országváltási kérelemhez hozzájárul, amennyiben a 2019. március 1-én kelt, a MOKSZ és a Liu testvérek által aláírt sportolói szerződésekben (III. 11. 27. pont) foglalt kötelezettségnek a versenyzők vagy a képviseletükben eljárók maradéktalanul eleget tesznek.

2022/23. évi 16. sz. elnökségi határozat:

A MOKSZ Elnöksége felkéri a MOKSZ gazdálkodási igazgatóját, hogy a Felügyelő Bizottság bevonásával a Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor, valamint a MOKSZ között 2019. március 01-én kelt sportolói szerződések III. 11.27. pontjában foglalt kötelezettség alapján a visszafizetendő összeget pontosan határozza meg és azt külső, független könyvvizsgálóval auditáltassa mindkét érintett versenyzőt illetően.

2022/23. évi 17. sz. elnökségi határozat:

A MOKSZ Elnöksége az Áht. 97. § (1) bekezdésére tekintettel a Pénzügyminisztériumhoz fordul és írásbeli állásfoglalást kér a Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang, valamint a MOKSZ által 2019. március 1-én aláírt sportolói szerződések III. 11.27. pontjában foglalt visszafizetési kötelezettségükkel kapcsolatos eljárásra.

A MOKSZ a sportolókat – Liu Shaoangot és Liu Shaolin Sándort – a fentiekről tájékoztatta, és a döntéseknek megfelelő, szükséges lépéseket megteszi.

Hunskate

Az FTC sajtóosztálya arról tájékoztatta a Sportalt, hogy a szövetséggel nem egyeztettek a Liu testvérek országváltásával kapcsolatban. Hozzátették, hogy a testvéreket négyéves szerződés köti a klubhoz, amely 2026. április 30-ig szól.

A szövetség elnökét, Kósa Lajost a Nemzeti Sport kérdezte:

– Közismert, hogy jó kapcsolatot ápol velük, így aztán biztos, hogy megpróbálta meggyőzni őket, s kérte, hogy maradjanak.
– Többször tárgyaltam velük, mindannyiszor megkérdeztem tőlük, mit tudunk mi tenni annak érdekében, hogy felülvizsgálják a döntésüket. Ők azt felelték erre, hogy semmit. Innentől nemigen volt mozgásterünk.

– Egyértelműen a kínai edzőnőhöz való ragaszkodás ebben a történetben a kulcsmomentum?
– A kialakult helyzetnek több oka is van. Az egyik mindenképpen az, hogy a srácok Linával képzelték el a folytatást. A másik az, hogy az édesapjuk kínai, Pekingben él, többször hívta magához a fiait. A harmadik az, hogy azokat a körülményeket, amelyeket a kínaiak meg tudnak teremteni, mi még itthon nem feltétlenül tudjuk. Ha felépül a Nemzeti Korcsolyázó Központ, akkor majd igen. A fiúk egyértelművé tették, hogy a további fejlődésüket a kínai csapat mellett látják biztosítottnak, innentől pedig nem életszerű az, hogy kint felkészülnek egy konkurens csapattal, és ellenük versenyeznek, ahogyan az is evidens, hogy a vetélytárs edzője nem tud számukra utasításokat adni a versenyeken.

– Barátsággal válnak el a testvérektől?
– Semmiképpen sem szeretnék eléjük kicsinyes okokból akadályokat állítani – a szövetség és az állami költségvetés érdekét persze védjük, de ezt is kell tennünk. Sohasem tudhatjuk, mit hoz a jövő, ahogyan Linának is elmondtuk, úgy a fiúknak is el fogjuk, az ajtónk mindig nyitva áll előttünk. Nem a csalódottságra fókuszálunk, hanem a közös sikerekre.

További interjúk: Index, Mandiner