Ez érinti többek között a labdarúgó utánpótlást is.

Az október 20-án megjelent Magyar Közlönyből kiderül, hogy kormányrendelet módosítja a kiemelt sportakadémiák (a labdarúgásban az alábbi 10 akadémia a kiemelt: Diósgyőr Futball Kft., DLA Utánpótlás Nevelő Kft., ETO Futball Kft., A Felcsúti Utánpótlás Neveléséért Alapítvány, FTC Labdarúgó Zrt., Honvéd Futball Club Kft., Illés Sport Alapítvány, MTK Budapest Labdarúgó Zrt., Várda Sport Egyesület, Vasas Akadémia Kft.) működésének néhány pontját, ezek közül vizsgáltuk meg a legfontosabb változásokat. A rendeletek három kiemelt területtel foglalkoznak: a sportakadémiák tanulmányi ösztöndíjrendszerével, az átigazolási követelményrendszerrel és a módszertani központtal.

Az ösztöndíjrendszerrel kapcsolatban úgy határozott a kormány, hogy a sportakadémia az ösztöndíjjal kizárólag a 4,00 feletti tanulmányi átlaggal rendelkező sportolókat jutalmazhatja, legfeljebb havi 50 000 forint összegben.

Az átigazolási követelményrendszer kitér arra, hogy a sportoló a sportakadémiáról külföldi szervezethez csak az alábbi feltétel teljesülése esetén igazolhat: a sportakadémia sportolója az országos sportági szakszövetség által szervezett, országos felnőtt korosztályú versenyrendszerben legalább 10 mérkőzésen pályára lépett, és mérkőzésenként legalább 70 perc tiszta játékidőt a pályán töltött.

Továbbá szintén fontos változás, hogy a sportakadémia a 15–19 éves korosztályok számára kiírt és szervezett korosztályos versenyrendszerben részt vevő sportolók vonatkozásában csak akkor kezdeményezhet átigazolási eljárást más sportakadémiával, ha a kiskorú sportoló törvényes képviselője országos régióban életvitelszerűen lakóhelyet változtat, amelyet a sportakadémia felé írásban, hitelt érdemlő módon igazol, és ha az átigazolásban érintett mindkét sportakadémia írásban hozzájárul az átigazoláshoz.

A rendelet foglalkozik azzal is, hogy sportakadémiai módszertani központ jelölhető ki a labdarúgás, a kézilabda és a kosárlabda sportágban az adott sportághoz kapcsolódó sportakadémiák tevékenységét segítő, azok eredményességének előmozdítása érdekében szolgáltatást nyújtó sporttudományi oktató- és kutatóközpontként. A módszertani központ működésének célja, hogy a sportakadémiák részére nyújtott szolgáltatás eredményeként a sportakadémián a tehetséggondozás, a sportolói elitképzés és a nevelés a lehető legmagasabb sportszakmai színvonalon valósuljon meg.

Csakfoci