A megszokott helyszínen, a Népligetben.

A Ferencvárosi Torna Club Elnöksége a 2023. március 30. napján megtartott ülésén meghozott határozata alapján a Ferencvárosi Torna Club (székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 129., nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék, 01-02-0001354) 2023. évi rendes közgyűlését – az Alapszabály 7. és 9. pontjaiban foglaltak szerint, továbbá az egyéb vonatkozó előírások figyelembevételével – jelen hirdetmény útján 2023. május hó 25. napján 9.00 órára hívja össze.

A közgyűlés helye: Elek Gyula Aréna (Budapest, X. ker., Kőbányai út 47./a)

A közgyűlés napirendje az Elnökség fenti határozata alapján:
1) az Elnökség beszámolójának megvitatása és elfogadása az Egyesület tevékenységéről
2) A Sportigazgatóság beszámolója
3) A Felügyelő Bizottság beszámolója
4) A könyvvizsgáló jelentése
5) Az Egyesület éves pénzügyi tervének, illetve az előző éves pénzügyi terve teljesítéséről szóló, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény rendelkezései szerint készített éves beszámolójának az elfogadása

Meghívó: Fradi.hu