Paja, a korábbi népszerű és eredményes támadónk az utánpótlásban dolgozik klubunk sikeréért.

Fischer Pál

Majd’ egy éve kerültem vissza a Fradihoz. Nem tagadom, nagyon jólesett, hogy hívtak és hogy munkát ajánlot­tak. Nem vagyok érzelgős férfi, de felkavart, hogy ennyi év után sem felejtettek el, és edzői állást kínáltak nekem. Néhány hóna­pig az U18-as csapattal dolgoz­tam, a nyáron pedig a tizenöt évesekhez kerültem. Pályaedző vagyok, egykori csapattársam, Dukon Béla mellett, segítek mindenben, amiben tudok. Megmutattam a srácoknak, ho­gyan nyúljanak a labdához és elmagyaráztam nekik azt is, mit jelent a Ferencvároshoz tartozni. Ügyes, rendes gyerekek, elsők va­gyunk a tabellán, magabiztosan vezetünk, és ebben talán már nekem is van némi részem.

Akadtak gondok az életem­ben, kár lenne tagadni, de ez senkire sem tartozik, ezeket a csa­tákat nekem kellett megvívnom. Voltak kritikusabb napok, ro­sszabb periódusok, de túl vagyok rajtuk. Annak idején belekezd­tem egy vállalkozásba, fuvaro­zással foglalkoztam, de becsődöl­tem. Nem az én hibámból. Akkor padlóra kerültem, de azt mond­tam magamban, amíg vannak barátaim, akik odafigyelnek rám, erősnek kell lennem. Azt is láthatja, most itt vagyok, boldog, elégedett emberként. Szeretem az élettársamat, aki velem van, fi­gyel rám. A Fradinál új esélyt kap­tam, és megint a pályán lehetek, megint a futball közegébe tarto­zom. Az öregfiúk csapattal néha pályára lépek, bemutató mec­cseken szerepelhetek zöld-fehér mezben, és ez mindennél többet jelent nekem.

Sokszor kérdezik tőlem, megbántam-e bármit is az éle­temben. Én pedig azt mondom, hogy semmit. Így kellett történ­nie mindennek. Ez volt az én utam, még ha göröngyökkel teli út is volt. Nem cserélnék senki­vel. Nem én. Megvívtam a ma­gam csatáit, de a legnehezebb pillanatokban is eszembe jutott, hogy itt éltem meg a legszebb álmaimat, Fradi-játékosként az Üllői úton, néha harmincezer néző előtt. És a legrosszabb pillanatokban is felidézhettem magamban például azt a za­laegerszegi meccset, amelyen a Ferencvárossal száműzetésben három egyre megvertük a belga Antwerpent, és én életem legjobb formáját mutattam. Rég volt, de hiába telnek az évek, a Fradi-cí­meres melegítő van rajtam. És ez többet ér a gazdagságnál is.

NS