Mindez a pályarendszabályokból derül ki.

A 2015. október 3-án a Budapest IX. ker. Üllői út 129. szám alatti Groupama Arénában megrendezendő FTC-Budapest Honvéd FC OTP Bank Liga labdarúgó-mérkőzés „E” (vendég) szektorának vonatkozásában

I. A BHFC szurkolója /továbbiakban: résztvevő, szurkoló/ a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

– a rendőrség által is meghirdetett, kialakított gyülekezőhelyeken:

1. Budapest XIX. ker. Határ út Ady Endre út kereszteződésében, 2015. október 3-án 18:00 óra és 19:00 óra közötti időszakban érvényes belépőjeggyel megjelenik, ahonnan rendőri biztosítással, különjáratú autóbuszokkal kerülnek a Groupama Aréna IV. kapujához kísérésre.

– a gyülekezőhelyen aláveti magát a jegyellenőrzésnek, együttműködik a rendezőkkel, valamint a rendőrség munkatársaival,
– vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát,
– nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
– nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály büntetni rendeli, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta, /pl.: szúró-vágóeszköz, lőfegyver és annak utánzata, palackozott dobozos ital és étel, spray, esernyő, és minden olyan tárgy melynek eldobása sérülést okozhat/
– nem birtokol mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott jelképet,
– tudomásul veszi, hogy az előzetes ellenőrzés és ott tartózkodás, valamint a szervezett kísérés ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető,

II. Eltávolításra kerül, nem vehet részt a szervezett kisérésben az, aki:

– a gyülekező helyen megjelenik, de ezt követően a rendezők és a rendőrség kérésének nem tesz eleget,
– aki az előzetes ellenőrzést követően, illetve a kísérés során agresszív, erőszakos magatartást tanúsít, illetve nem működik együtt a rendezőkkel és a rendőrséggel.

III.

– A Groupama Aréna vendégszektorába csak a rendőrség felvezetésével, szervezetten érkező résztvevők léphetnek be. Az a szurkoló, aki nem a szervezett és meghirdetett jegyellenőrzést, kísérést választja, nem tudja megközelíteni a vendégszektor bejáratát, és nem léptethető be a sportrendezvény helyszínére.
– A szervezet kísérés megkezdése csak a rendőrség és a kísérésben részt vevő rendezők utasításai alapján lehetséges.
– Az a szurkoló, aki a fenti feltételeket megszegi, illetve nem hajlandó a kísérést végzőkkel együttműködni, a mérkőzést nem látogathatja.

A Groupama Aréna Pályarendszabályának változatlanul hagyása mellett, a megjelölt mérkőzés vonatkozásában a fenti feltételek betartása nélkül a vendégszektorba a résztvevő nem léptethető be! Tisztelettel kérjük a mérkőzésre jeggyel rendelkező vendégszurkolókat a fenti tájékoztató tudomásulvételére.

FTC

forrás: honvedfc.hu