A területért felelős miniszterasszony több pletykát cáfolt.

Jobbikos kérdésre Németh Lászlóné válaszolt, a lényegi kérdésekben Clubunkat illeti meg a döntés joga az új stadionban is. Szgabesznek köszönet a levél elküldéséért.

А stadion, illetve а stadion ingatlanának (Budapest 38293/78 hrsz.) tulajdoni és Jövőbeni használati viszonyairól а sportról szóló 2004. évi I. törvény rendelkezik. А törvény tavaly év végi módosításával egy új — XI/A. — fejezetben rendezik а stadion tulajdonviszonyait-. Eszerint az ingatlan vagyonkezelőjének az Országgyűlés а Ferencvárosi Torna Clubot jelölte ki. Ennek alapján az ingatlan állami tulajdonban marad, а kijelölt vagyonkezelővel pedig а Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vagyonkezelési szerződést köt majd а használatra vonatkozóan.

А fenti jogszabályi rendelkezést figyelembe véve а Ferencvárosi Torna Clubbal а használat jogcímét biztosító vagyonkezelési szerződést köt az MNV Zrt. azzal а feltétellel, hogy – szintén а jogszabály előírása alapján — а szerződés felmondása, csak jogszabályban meghatározott rendkívüli felmondási okok bekövetkezte esetén lehetséges bármely fél részéről

2
Dr. Springer Ferenc szobrát [mármint természetesen az emlékére készült, de nem őt ábrázoló, jelenleg a Népligetben álló szobrot – Sherlock] а tervek és а generálkivitelezői szerződés szerint az új stadion bejáratánál helyezik majd el. А Futballmúzeum pedig kibővített terekkel és tartalommal mind az új stadion terveiben, mind а leszerződött generálkivitelező költségvetésében szerepel.

А múzeum területén, annak részeként ajándékboltot is kialakítanak. А múzeumhoz hasonlóan már most is látogatható аz ajándékbolt аz ideiglenes látogatóközpontban. А székház belső építészete több helyen utal az FTC-re, így több belső területen is megjelenik a címer, mint motívum, így például az előcsarnokban, az ajándékboltban, a múzeumban, a club bokszban, az öltözőben, valamint az étteremben is.

Ami pedig az egyes szurkolói szektorok, közösségi területek, helyiségek elnevezését illeti az а leendő használó, vagyonkezelő, а Ferencvárosi Torna Club kompetenciájába tartozik.