Összehívták az MLSZ tisztújító közgyűlését.

A Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége, figyelembe véve az Alapszabály 13. § (2), (3) és (4) bekezdéseit, az ELN-94/2019 (12.10.) számú határozatával összehívta a Szövetség Küldöttközgyűlését.

A küldöttközgyűlés időpontja: 2020. április 21. (kedd) 10:00 óra
Helyszíne: GLOBALL Football Park & Sporthotel (2089 Telki, Szajkó utca 39.)

A Küldöttközgyűlés napirendi pontjai:

1) Az MLSZ 2019. évi tevékenységéről szóló elnökségi szakmai beszámoló elfogadása.
2) A 2019. évi egyszerűsített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet, továbbá az erről szóló könyvvizsgálói jelentés, illetve a Felügyelő Bizottság írásos jelentésének elfogadása.
3) Az Elnökség 2020. évi szakmai- és pénzügyi tervének, valamint a Felügyelő Bizottság erről szóló írásos jelentésének elfogadása.
4) Tájékoztatás az MLSZ szakmai tevékenységéről a 2015-2019 közötti időszak vonatkozásában.
5) Tájékoztatás az MLSZ vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről a 2015-2019 közötti időszak vonatkozásában
6) Könyvvizsgáló megválasztása
7) Az MLSZ Elnökének és Elnökségi Tagjainak megválasztása, a megválasztott Elnök programjának elfogadása
a) Elnökjelölt(ek) programjának bemutatása
b) Az MLSZ Elnökének megválasztása
c) Az MLSZ Elnökség tagjainak a megválasztása
d) A megválasztott Elnök programjának elfogadása
8) A Felügyelő Bizottság Elnökének és Felügyelő Bizottság Tagjainak megválasztása.
a) A Felügyelő Bizottság Elnökének megválasztása
b) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása
9) Az Alapszabály módosítása
10) Egyebek

A Küldöttközgyűlés az Alapszabály 14.§-a alapján akkor határozatképes, ha a szavazati joggal rendelkező küldöttek több mint fele jelen van. Ha a Küldöttközgyűlés a meghirdetett kezdő időponttól számított egy órán belül nem válik határozatképessé, akkor a megismételt Küldöttközgyűlést a Magyar Labdarúgó Szövetség Elnöksége azonos napirendi pontokkal a következő időpontra és helyszínre összehívja.

Határozatképtelenség esetén a megismételt Küldöttközgyűlés
Időpontja: 2020. május 4. (hétfő) 10:00 óra
Helyszíne: MLSZ székház (1112 Budapest, Kánai út 2.D.)

A megismételt Küldöttközgyűlés az Alapszabály 14.§-a alapján csak az eredeti napirendi pontokat tárgyalhatja és a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A napirendi pontokhoz tartozó anyagokat a küldöttek az Alapszabály 13. §-ában meghatározott határidőben és módon kapják meg, illetve az írásos előterjesztések a Magyar Labdarúgó Szövetség honlapján közzétételre kerülnek.

forrás: mlsz.hu